Ενεργειακή Επιθεώρηση

Text Resize

-A +A
Printer-friendly versionSend by email

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ- ΦΕΚ 407Β/2010), για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου από τις 09/01/2011 είναι απαραίτητη η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ένα πιστοποιητικό το οποίο κατατάσσει το κτίριο σε μία από τις εννέα κλάσεις ενεργειακής κατανάλωσης, ανάλογα με την απαιτούμενη πρωτογενή ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργία του. Επίσης η έκδοση ΠΕΑ είναι απαραίτητη για την ένταξη στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'  οίκον".

ΠΕΑ μπορεί να εκδοθεί από πιστοποιημένους από το Υ.ΠΕ.ΚΑ Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών. Στελέχοι του γραφείου μας συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών  και έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία, αναλαμβάνουν την έκδοση ΠΕΑ τόσο για την σύνταξη συμβολαίου, όσο και για το "Εξοικονομώ κατ' οίκον". Παράλληλα, έχουμε την δυνατότητα να υποστηρίξουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις (πχ εντοπισμός σημείων διαρροών) κάθε ιδιοκτησίας κατά την έκδοση του ΠΕΑ, με την εξειδικευμένη υπηρεσία της θερμογράφησης.